Wycieczka Łódź

od 18 do 23 września 2020 r.

Wycieczka – Niemcy

NIDERFINOW, LUBBENAU, POCZDAM, BERLIN – TERMIN:
15-17.05.2020

Wycieczka do Krakowa