Wycieczka Łódź

od 17 do 22 września 2021 r.

Wycieczka – Niemcy

NIDERFINOW, LUBBENAU, POCZDAM, BERLIN – TERMIN:
15-17.05.2020